Muzitra kini berada dalam senarai progam NAC-AEP

Program Muzitra (Pengenalan kepada Muzik tradisional Melayu) kini berada di dalam senarai program NAC-AEP. Sekolah-sekolah yang berminta untuk mendapatkan program ini boleh lungsuri lelaman NAC di: https://aep.nac.gov.sg/nacaep/nacaep/aep/aep-program-detail?appId=6b9b4432-b007-4787-8237-1b204f207b1e&mgnlModelExecutionUUID=cf7e31af-9989-44fb-848a-cb170eb6a3f7

atau hubungi kami melalui e-mel info@wildwhizonline.com atau talian +6591862500.