Selain program-program yang tersenarai di atas, kami juga menyediakan program-program lain seperti:

  • Pengenalan kepada alat muzik Angklung
  • Pengenalan kepada Tarian Tradisional Melayu
  • Seni buatan Tanjak dan Busana Tradisional Melayu
  • Temu bual bersama para penulis Singapura
  • Temu bual bersama para media dan artis-artis Singapura
  • Persembahan Sembang Tembang: Pertemuan Seni dan Muzik
  • Persembahan Walang Weh: Tun Jana Khatib
  • Persembahan Walang Weh: SriBetaraWira